Sessió JGL2019/4 Ordinària de Junta de Govern Local del 29 de gener de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 29/01/2019 17:30h Publicat el: 06/02/19 12:57h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2019/3 Ordinària 22/01/2019
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Iniciar el procediment de licitació pel contracte d'obres CONT1900018 de "Millores energètiques i acústiques de l'Espai Tolrà a Castellar del Vallès" dels lots que han quedat desert en la primera licitació.
3.- Regidoria de Planificació
1.- Declarar d'interès especial les obres menors OMe 5296 realitzades a l'escola Mestre Pla.
2.- Aprovar l'autorització d'ús provisional expd. núm. OMA1700001, Ronda Turuguet xx
3.- Alta llicència de gual carretera Sabadell, núm. xxx.
4.- Assumptes sobrevinguts
5.- Precs i Preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo