Sessió JGL2019/2 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de gener de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 15/01/2019 17:30h Publicat el: 23/01/19 13:56h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2019/1 Ordinària 08/01/2019
Propostes
2.-Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
Adjudicar el LOT 1 i EL LOT 3 i declarar desert el LOT 2 del contracte d'obres de remodelació de voreres a l'Eixample. CONT1800208
3.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800005
2.- Concedir llicència de parcel·lació expd. núm. IUR1800095
3.- Baixes llicències de gual dels carrers Pedrissos, xx i Bullidors, xx
4.- Assumptes sobrevinguts
5.- Precs i Preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo