Sessió JGL2019/1 Ordinària de Junta de Govern Local del 8 de gener de 2019

Junta de Govern Local - Ordinària 08/01/2019 17:30h Publicat el: 09/01/19 11:02h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/43 Ordinària 18/12/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Aprovar la pròrroga del contracte de suport i manteniment Absis i Bentley Map. 1 de febrer 2019 al 31 de gener de 2020 (CONT1600111)
2.- Adjudicar el procediment obert servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat reconeguda a centres especialitzats de la xarxa pública del Vallès Occidental, Exp. CONT1800199
3.- Regidoria de Planificació
Baixa de llicència de gual del carrer del Cim xxx
4.- Assumptes sobrevinguts
5.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Google+
  No hi ha índex de vídeo