Sessió JGL2018/40 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 de no...

Sessió JGL2018/40 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 de novembre de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 27/11/2018 17:30h Publicat el: 07/12/18 11:44h

Observacions de la sessió:

 

 ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/39 Ordinària 20/11/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Adjudicar el contracte de subministrament i muntatge de jocs infantils esportius per diverses places, Exp. CONT1800129 per procediment obert simplificat
2.- Iniciar l'expedient de licitació de les obres de "MILLORA DE LA SEGURETAT DE LES PARADES D'AUTOBÚS QUE DONEN SERVEI A LES URBANITZACIONS AIRESOL AB i C" (CONT1800220)
3.- Adjudicar el contracte de "Gestió de projectes de participació juvenil adreçat a persones joves de 14 a 29 anys" (CONT1800121)
4.- Adhesió al contracte basat 2018.02-D1 en l'Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2018.02) adjudicat pel CCDL
(Exp. CONT1800227)
5.- Modificació contracte serveis de recollida i acollida d’animals de companyia amb referència CONT1700001
3.- Regidoria de Planificació
1.- Aprovar modificacions llicència d’obra major l’expedient núm. OMA060137
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicències Via Pública
2.- Aprovar la memòria valorada projecte "Obra de substitució de l'enllumenat del Pavelló Puigvert per tecnologia LED" - CONT1800231.
5.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació
1.- Cessió i ús del vestíbul de l'escola Sant Esteve, a l'entitat Ball de Bastons
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i Preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta