Sessió JGL2018/39 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de no...

Sessió JGL2018/39 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de novembre de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 20/11/2018 17:30h Publicat el: 28/11/18 09:04h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/38 Ordinària 13/11/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Adjudicar (2 Lots) del contracte de subministrament de vestuari, calçat i
complements de la Policia Local (CONT1800158)
3.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800016
2.- Alta llicència de gual
4.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació
1.- Cessió i ús del gimnàs de l'Escola Emili Carles Tolrà i de l'escola Joan Blanquer a
l'entitat de Ball de gitanes.
2.- Cessió i ús del menjador de l'Escola Joan Blanquer, el 24 de novembre de 2018 a
l'entitat de Ball de Bastons
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta