Sessió JGL2018/38 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 de no...

Sessió JGL2018/38 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 de novembre de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 13/11/2018 17:30h Publicat el: 21/11/18 12:26h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/37 Ordinària 06/11/2018
Propostes
2.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència parcel·lació expd. núm. IUR1800070
2.- Aprovació agrupació finques municipals com a conseqüència de la llicència de
parcel·lació núm. IUR1800086
3.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicències Via Pública
4.- Assumptes sobrevinguts
5.- Precs i Preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta