Sessió JGL2018/37 Ordinària de Junta de Govern Local del 6 de nov...

Sessió JGL2018/37 Ordinària de Junta de Govern Local del 6 de novembre de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 06/11/2018 17:30h Publicat el: 14/11/18 08:40h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/36 Ordinària 30/10/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Declarar deserta la licitació del contracte PSICODONA-PSICOINFANCIA (CONT1800157)
3.- Regidoria de Planificació
1.- Alta llicència de gual
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicències Via pública
5.- Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge
1.- Aprovació conveni de col·laboració de l'Ajuntament de Castellar el Vallès amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pel seguiment social de re-allotjament de les famílies amb recursos molt limitats provinents de demanda de les Administracions
Locals.
6.- Regidoria de Programes Socials
1.- Aprovació del conveni de col·laboració de la fundació Autònoma Solidària amb la Universitat autònoma de Barcelona i l'Ajuntament, per tal de portar a terme el Programa d'Acollida de persones en cerca de refugi a la Universitat Autònoma de Barcelona
7.- Assumptes sobrevinguts
8.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta