Sessió JGL2018/35 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 d'octubre de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 23/10/2018 17:30h Publicat el: 20/11/18 08:09h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/34 Ordinària 16/10/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Adjudicar el contracte d'obres de Reforma dels Lavabos i altres millores de l'escola Sant Esteve (cont1800156)
3.- Regidoria de Planificació
1.- Deixar sense efectes la taxa girada i aprovar-ne la nova de la llicència d'obres majors expd. núm.OMA1700004.
2.- Alta llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA-1500019.
3.- Alta llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA-1600036.
4.- Alta llicències guals sense llicència d'obres majors associada.
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicències Via Pública
5.- Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge
1.- Conveni col·laboració amb l'Ajuntament de Castellar del Vallès i l'associació Suport Castellar, SM, per la cessió i ús d'un espai per activitats.
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i Preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo