Sessió JGL2018/33 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 d'octu...

Sessió JGL2018/33 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 d'octubre de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 09/10/2018 17:30h Publicat el: 17/10/18 11:08h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/32 Ordinària 02/10/2018
Propostes
2.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800011
2.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1700007
3.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800006
4.- Modificació no substancial llicència d’activitats exp. núm. 1532/03
5.- Aprovació de la memòria valorada de la "senyalització viària a les urbanitzacions"
3.- Assumptes sobrevinguts
4.- Precs i Preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta