Sessió JGL2018/30 Ordinària de Junta de Govern Local del 18 de se...

Sessió JGL2018/30 Ordinària de Junta de Govern Local del 18 de setembre de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 18/09/2018 17:30h Publicat el: 03/10/18 13:20h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/29 Ordinària 12/09/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Aprovar inicialment el projecte d’obres de “millora de la seguretat de les parades
d’autobus de les urbanitzacions Airesol A i B"
3.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència de parcel·lació expd. núm. IUR1800086
2.- Concedir llicència de parcel·lació expd. núm. IUR1800063
3.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800012
4.- Aprovar modificacions de la llicència expd. núm. OMA1700015
5.- Aprovar expd. núm. OMA1700001, (autorització ús provisional)
6.- Baixa de llicència de gual.
4.- Regidoria de Sostenibilitat i Medi Natural
1.- Aprovació de la “Memòria valorada per l’adequació del camí del riu Ripoll” a Castellar del Vallès.
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta