Sessió JGL2018/29 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 de se...

Sessió JGL2018/29 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 de setembre de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 12/09/2018 17:30h Publicat el: 19/09/18 11:15h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar.
JGL2018/28 Ordinària 04/09/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Iniciar la licitació per procediment obert del Servei d'atenció Psicològica per a dones i els seus fills i filles (Psicodona i Psicoinfància) .CONT1800157
3.- Regidoria de Planificació
1.- Correcció error NIF acord JGL llicència d'obres majors expd. núm. OMA1700004.
2.- Concedir llicència de parcel·lació expd. núm. IUR1800086
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicències via pública
5.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació
1.- Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals amb la Diputació de Barcelona
2.- Sol·licitud d'adhesió a la Xarxa d'Escoles municipals de música amb la Diputació de Barcelona
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta