Sessió JGL2018/26 Ordinària de Junta de Govern Local del 17 de juliol de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 17/07/2018 17:30h Publicat el: 26/07/18 08:24h

Observacions de la sessió:

 

1.- Actes pendents d’aprovar. 
JGL2018/25 Ordinària 10/07/2018 
Propostes 
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals 
1.- Declarar desert el procediment obert simplificat de licitació del contracte de subministrament de mobiliari per a la Biblioteca Antoni Tort, expedient núm.CONT1800100, iniciat el 05/06/2018
3.- Regidoria de Finances i Coordinació
1.- Aprovació concessió subvenció a Servei a la Natura de Castellar del Vallès
2.- Aprovació conveni i subvenció directa a Agrupació de Defensa Forestal de Castellar del Vallès
3.- Aprovació concessió subvenció a Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Castellar del Vallès
4.- Aprovació concessió subvenció a Parròquia de Sant Esteve en Castellar del Vallès (Càritas Castellar)
5.- Aprovació concessió subvenció a Fundació Privada Atendis
6.- Aprovació concessió subvenció a Cruz Roja Española
7.- Aprovació concessió subvenció a Suport Castellar Salut Mental
8.- Aprovació concessió subvenció a Vilabarrakes
9.- Aprovació concessió subvenció a Arxiu d'Història de Castellar del Vallès
10.- Aprovació concessió subvenció a Antonio Martínez Andreo (Museu de l'Antoni)
11.- Aprovació concessió subvenció a Associació Club Cinema Castellar Vallès
12.- Aprovació concessió subvenció a Grup Il·lusió
13.- Aprovació concessió subvenció a Esbart Teatral de Castellar del Vallès
14.- Aprovació concessió subvenció a Unió Esportiva Castellar
15.- Aprovació concessió subvenció a Club Bàsquet Castellar
16.- Aprovació concessió subvenció a Associació de Comerciants de Castellar Vallès
4.- Regidoria de Planificació
1.- Modificar les característiques de la llicència de gual corresponent al c Priorat, xx
2.- Alta llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació O-060081
3.- Baixa de llicència de gual de la ctra. Sabadell 48 01 bx. 1.
5.- Regidoria de Manteniment
Llicència Via Pública
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i Preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo