Sessió JGL2018/25 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 de juliol de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 10/07/2018 17:30h Publicat el: 04/09/18 12:19h

Observacions de la sessió:

 

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/24 Ordinària 03/07/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Prorroga del contracte de gestió del servei públic Escola bressol Colobrers (c/Prat dela Riba, 23) i la seva construcció
2.- Iniciar la licitació del contracte d' obres "Reforma dels lavabos i altres millores de l'escola Sant Esteve" CPV 45000000 (CONT1800118)
3.- Iniciar la licitació del contracte de serveis de Gestió de projectes de participació juvenil adreçat a joves de 14 a 29 anys (CONT1800121)
4.- Adjudicar el contracte d'obres d'urbanització de la Plaça Llibertat (CONT1800071)
5.- Pròrroga del contracte del servei de suport als mitjans municipals de comunicació en l’àmbit esportiu
6.- Pròrroga del contracte del servei de correcció del setmanari municipal d’informació L’Actual
3.- Regidoria de Finances i Coordinació
1.- Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Salut animal
2.- Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Serveis Socials i Salut
3.- Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Gent Gran
4.- Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Medi Ambient
5.- Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Educació
6.- Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Igualtat d'Oportunitats
7.- Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cultura
8.- Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Esports
9.- Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cooperació, Solidaritat, Nova Ciutadania i Voluntariat (activitats de sensibilització)
10.- Declarar deserta la convocatòria per a l'atorgament de subvencions a entitats sense afany de lucre en l'àmbit de Joventut
4.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1800004
2.- Aprovar inicialment el projecte d'obres anomenat: Remodelació de voreres a l'Eixample de Castellar"
5.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicències Via pública
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i Preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo