Sessió JGL2018/24 Ordinària de Junta de Govern Local del 3 de jul...

Sessió JGL2018/24 Ordinària de Junta de Govern Local del 3 de juliol de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 03/07/2018 17:30h Publicat el: 02/07/18 10:11h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
 1.- Actes pendents d’aprovar
 JGL2018/23 Ordinària 26/06/2018
 Propostes
 2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
 1.- Adjudicar el contracte d'obres de reforma parcial de l'escola de música, millores de l'Ateneu i Sala d'exposicions del Mirador "(CONT1800070)
2.- Aprovar pròrroga contracte prestació servei de fotografia. (CONT1600012) J.P.B.
3.- Prorroga del contracte per als serveis de docència d'ensenyaments musicals en matèria de piano, combo i arranjament musical - CONT1600083 al Sr. J.M.C
4.- Prorroga CONT1700102-LOT2 de serveis de professional d'ensenyament musical en baix elèctric, contrabaix i combo – H.J.W
5.- Prorroga CONT1700102 - LOT 1 – B.A.C. 
3.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicències via pública
2.- Aprovació de la memòria valorada de reforma dels vestidors de l'escola Emili Carles Tolrà.
4.- Regidoria de Dinamització Econòmica
1.- Llicència Ambiental -canvi d'annex Exp.2078/2007 Granja de porcs i vedells situat a Can Casamada
5.- Assumptes sobrevinguts
6.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria