Sessió JGL2018/22 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de ju...

Sessió JGL2018/22 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de juny de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 19/06/2018 17:30h Publicat el: 28/06/18 14:27h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/21 Ordinària 12/06/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Iniciar la licitació per procediment obert de les obres de substitució de la fusteria
exterior de l'escola Bonavista (CONT1800116)
3.- Regidoria de Finances i Coordinació
1.- Revocació subvenció 17/D7/0022: Associació amics de Castellar del Vallès
2.- Revocació subvenció 17/D7/0026: Amics de Sant Antoni Abat de Castellar del Vallès
3.- Revocació subvenció 17/D7/0031: Associació La Pedra Fina
4.- Regidoria de Sostenibilitat i Medi Natual
1.- Aprovació memòria valorada per a la construcció de dues passeres de pedra al riu Ripoll
5.- Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme
1.- Aprovar liquidació exercici 2017 del Conveni de cooperació entre municipis per la
prestació de manera compartida del servei auxiliar de grua municipal
6.- Regidoria de Programes Socials
1.- Adhesió per part de l'Ajuntament de Castellar del Vallès al protocol comarcal per a
l'abordatge de la violència masclista del Consell Comarcal del Vallès Occidental
7.- Assumptes sobrevinguts
8.- Precs i preguntes
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta