Sessió JGL2018/20 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 de jun...

Sessió JGL2018/20 Ordinària de Junta de Govern Local del 5 de juny de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 05/06/2018 17:30h Publicat el: 13/06/18 14:19h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar
JGL2018/19 Ordinària 29/05/2018
Propostes
2.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
1.- Modificació de l'oferta pública d'ocupació 2018
3.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Iniciar licitació per procediment obert simplificat del contracte de subministrament de mobiliari per a la Biblioteca Antoni Tort expedient CONT18000100 CPV39155000-3
2.- Adhesió a l'Acord Marc del servei d'assegurances de danys patrimonials de l'ACM (2017.06) expedient CONT1800106
3.- Adhesió a l'Acord Marc del servei d'assegurances de responsabilitat càrrecs electes i personal al servei de l'administració de l'ACM (2015.04 Lot 6), expedient CONT1800107
4.- Adhesió a l'Acord Marc del servei d'assegurances d'accidents de l'ACM (2015.04 Lot 3), expedient CONT1800111
5.- Adhesió a l'Acord Marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya, de l'ACM (2016.02), pel subministrament mitjançant arrendament, sense opció de compra, de dos vehicles amb destí a la policia local expedient CONT1800110
4.- Regidoria de Finances i Coordinació
1.- Justificació subvenció 17/C4/0012: Associació Aggata Castellar
2.- Justificació subvenció 17/D7/0023: Orquestra Castellar
3.- Justificació subvenció 17/D7/0025: Associació de Veïns i Veïnes Can Font i Ca N'Avellaneda
4.- Justificació de la subvenció 17/D7/0007: Agrupació Veïns del Pla de Castellar del Vallès
5.- Regidoria de Planificació
1.- Concedir ocupació de la via pública per la llicència d'obres majors OMA1600007
2.- Aprovar ampliació de gual del c Solsonès, 54
3.- Aprovar les bases per a la subvenció municipal d’auditories energètiques a immobles particulars
6.- Regidoria de Dinamització Econòmica
1.- Canvi de titularitat parada 34 del mercat no sedentari
7.- Assumptes sobrevinguts
8.- Precs i Preguntes

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta