Sessió JGL2018/19 Ordinària de Junta de Govern Local del 29 de ma...

Sessió JGL2018/19 Ordinària de Junta de Govern Local del 29 de maig de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 29/05/2018 17:30h Publicat el: 13/06/18 13:37h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA

1.- Actes pendents d’aprovar.

JGL2018/18 Ordinària 22/05/2018

 

Propostes

2.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

1.- Autoritzar la compatibilitat activitat privada a la funcionària

3.- Regidoria de Planificació

1.- Alta llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació exp. núm. EXPO-140021

2.- Baixa de llicència de gual del c Jeies, xx

3.- Baixa de llicència de gual del c Olleta xx

4.- Regidoria d’Educació, Formació i Ocupació

1.- Aprovar l'ús del pati de l'Escola Mestre Pla

2.- Aprovar l'ús per poder utilitzar diferents dependències de l'Escola Joan Blanquer a 'entitat PAH, per celebrar l'assemblea.

5.- Regidoria de Salut, Serveis Socials i Habitatge

1.- Adhesió de l'Ajuntament de Castellar del Vallès a l'acord entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i les Entitats Socials i Ajuntaments de la Xarxa d'habitatges de Inserció Social.

6.- Regidoria d’Esports

1.- Convocatòria cessió ús instal·lacions esportives municipals temporada 2018-2019.

7.- Assumptes sobrevinguts

8.-Precs i Preguntes

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta