Sessió JGL2018/13 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 d'abril de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 10/04/2018 17:30h Publicat el: 05/04/18 11:49h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar.
JGL2018/12 Ordinària 27/03/2018 
Propostes 
2.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
1.- Aprovar la convocatòria i les bases reguladores del concurs oposició per a la contractació d'un/a oficial/a primera jardineria, mitjançant contracte de relleu, als efectes de cobrir la jubilació parcial d'un treballador.
3.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Adjudicar el contracte de manteniment de les instal·lacions contra incendis, sistemes de detecció i càmeres de vídeo vigilància als edificis públics a SIEF-2 SL. CONT1800005 (CPV50413200-5;50610000-4)
4.- Regidoria de Manteniment
1.- Aprovació memòria valorada obra menor: Substitució de les calderes del Palau Torà.
2.- Llicències via pública
5.- Assumptes sobrevinguts
 6.- Precs i Preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Google+
  No hi ha índex de vídeo