Sessió JGL2018/12 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 de ma...

Sessió JGL2018/12 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 de març de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 27/03/2018 17:30h Publicat el: 17/04/18 08:25h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar.
JGL2018/11 Ordinària 20/03/2018
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Modificació del contracte de subministrament del calçat laboral del personal de la regidoria de manteniment, consergeria i subalterns (Exp. CONT1700044 lot 1)
3.- Regidoria de Finances i Coordinació
1.- Justificació subvenció 17/C9/0002: AMPA Escola Sant Esteve
2.- Justificació subvenció 17/C9/0003: AMPA Escola Joan Blanquer
3.- Justificació subvenció 17/C1/0002: AMPA Escola El Sol i la Lluna
4.- Justificació subvenció 17/C1/0003: AMPA Escola Mestre Pla
4.- Regidoria de Planificació
1.- Rectificar les dades de la llicència de gual corresponent al carrer Manresa, 9, per  divisió horitzontal.
5.- Regidoria d’Infància i Adolescència
1.- Aprovació normativa i convocatòria fira d'activitats extraescolars
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i Preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta