Sessió JGL2018/11 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de ma...

Sessió JGL2018/11 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de març de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 20/03/2018 17:30h Publicat el: 28/03/18 10:50h

Observacions de la sessió:

 
ORDRE DEL DIA

1.-Actes pendents d'aprovar.

JGL2018/10 Ordinària 13/03/2018 

Propostes 

2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals 

1.- Acord de modificació dels plecs de clàusules administratives (CONT1800052) per adaptació de la nova llei de contractació LSCP2017 

2.- Aprovació provisional resum numèric general d'actualització del padró municipal d'habitants 

3.- Regidoria de Finances i Coordinació 

1.- Justificació subvenció 17/C10/0001: Associació Tothicap 

2.- Justificació subvenció 17/C8/0001: Associació de la germandat de Jubilats i Pensionistes de Castellar del Vallès 

3.- Justificació subvenció 17/C9/0001: AMPA Escola Emili Carles Tolrà 

4.- Donar per justificada subvenció concedida a Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal de Castellar del Vallès, codi 17/E3/0001 

5.- Donar per justificada subvenció concedida a Associació de Comerciants de Castellar del Vallès, codi 17/E3/0002 

4.- Regidoria de Planificació 

1.- Concedir llicència d'obres majors expd. d’obres núm. OMA1700027. 

5.- Regidoria de Manteniment 

1.- Aprovació memòria valorada dels treballs de substitució de les finestres del pavelló Joaquim Blume. 

6.- Assumptes sobrevinguts

7.- Precs i preguntes 

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta