Sessió JGL2018/10 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 de ma...

Sessió JGL2018/10 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 de març de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 13/03/2018 17:30h Publicat el: 23/03/18 12:44h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar.
JGL2018/9 Ordinària 06/03/2018
Propostes
2.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
1.- Aprovació oferta pública ocupació exercici 2018
3.- Regidoria d'Infància i Adolescència
1.- - Aprovació bases reguladores per a la cessió d'ús d'equipaments municipals a  entitats sense ànims de lucre per a la realització dels seus casals d'estiu 2018
4.- Assumptes sobrevinguts
5.- Precs i preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta