Sessió JGL2018/8 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 de febrer de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 27/02/2018 17:30h Publicat el: 13/03/18 13:29h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d’aprovar. 
JGL2018/7 Ordinària 20/02/2018 
Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals 
1.- Iniciar la licitació  per a la construcció i explotació del Quiosc a la Plaça Catalunya (CONT1800047)
3.- Regidoria de Planificació
1.- Baixa de la llicència de gual del carrer Balmes. 
2.- Alta llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació O-100023. 
3.- Rectificació de les dades de la llicència de gual corresponent al carrer Selva. 
4.- Aprovar les modificacions presentades amb l'executiu de la llicència d'obres OMA1600026 
5.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1700024 
6.- Aprovació inicial projecte bàsic i executiu de les obres de reforma de la vorera del carrer Sant Jaume.
7.- Aprovació inicial projecte bàsic i executiu de reparació de voreres del municipi.
4.- Assumptes sobrevinguts
5.- Precs i preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo