Sessió JGL2018/7 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de febrer de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 20/02/2018 17:30h Publicat el: 05/03/18 10:58h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d'aprovar 

JGL2018/6 Ordinària 13/02/2018 

Propostes

2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals

1.- Adjudicació del contracte d'obres d'asfaltat dels aparcaments del Serrat del Vent, Ronda Llevant i Ctra. de Sentmenat CONT1700162).

2.- Pròrroga del conveni amb Associació Ràdio-Taxi Castellar per al transport de viatgers a Can Font i Ca n'Avellaneda, per a l'any 2018

3.- Regidoria de Planificació

1.- Alta llicències de guals informades en inspecció d'us i ocupació

2.- Alta de llicència de gual carrer Passeig

3.- Aprovar les modificacions de la llicència d'obres majors expd. núm. O-140020.

4.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1700023.

5.- Concedir llicència d'obres majors expd. núm. OMA1700011.

4.- Regidoria de Manteniment

1.- Llicències Via pública

5.- Regidoria de Seguretat Ciutadana, Convivència i Civisme

1.- Aprovar addenda econòmica per a 2018 al Conveni de cooperació entre municipis per la prestació, de manera compartida, del servei auxiliar de grua municipal.

6.-Assumptes sobrevinguts

7.-Precs i preguntes

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo