Sessió JGL2018/3 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 de gener de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 23/01/2018 17:30h Publicat el: 12/02/18 08:36h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA
1.- Actes pendents d'aprovar
JGL2018/2 Ordinària 16/01/2018

Propostes
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals
1.- Pròrroga del servei de prevenció de riscos laborals aliè a ETEGMA 2000 SL
(CONT1700072)
2.- Inici de la licitació del contracte d'obres d'urbanització de la Illa del Centre .-Fase II
3.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
1.- Autoritzar la compatibilitat activitat privada d’un treballador.
4.- Regidoria de Planificació
1.- Aprovar les modificacions de la llicència d'obres majors expd. núm. OMA140021.
5.- Regidoria de Manteniment
1.- Llicència Via Pública
6.- Assumptes sobrevinguts
7.- Precs i Preguntes
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo