Sessió JGL2018/1 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de gene...

Sessió JGL2018/1 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de gener de 2018

Junta de Govern Local - Ordinària 09/01/2018 17:30h Publicat el: 06/02/18 12:53h

Observacions de la sessió:

ORDRE DEL DIA

1.- Actes pendents d'aprovar

JGL2017/46 Ordinària 27/12/2017

 

Propostes

2.- Regidoria de Planificació

1.- Altes i baixes de llicències de guals

2.- Concedir llicència d'obres majors exp. núm. OMA1700015

3.- Aprovar les modificacions de la llicència d'obres majors exp. núm. OMA1600003

4.- Aprovar les modificacions de la llicència d'obres exp. Núm. OMA1500015

3.- Regidoria de Manteniment

1.- Llicències via pública

4.- Assumptes sobrevinguts

5.- Precs i Preguntes

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta